Tin tức
Tạm nhập tái xuất mặt hàng tinh quặng đồng, tinh quặng chì
Cập nhật: 14/12/2015
Lượt xem: 3387
Căn cứ quy định tại khoản 1, 2 Điều 11 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì: 
“Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp được quyền kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo quy định sau:
1. Tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu theo quy định của pháp luật; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, doanh nghiệp phải có giấy phép của Bộ Công Thương.
2. Đối với các loại hàng hóa không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, doanh nghiệp chỉ cần làm thủ tục tạm nhập, tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.”
Căn cứ vào Phụ lục I, Phụ lục II Ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP thì mặt hàng khoáng sản tinh quặng đồng, tinh quặng chì không thuộc danh mục các mặt hàng cấm nhập hoặc hạn chế nhập khẩu.
Tuy nhiên, căn cứ mục 6 Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản thì “đ) Quặng chì - kẽm:  không xuất khẩu quặng và tinh quặng chì - kẽm…
h) Quặng vàng, đồng: Không xuất khẩu quặng đồng, không cấp phép mới khai thác vàng sa khoáng…”.
Do đó, khi muốn kinh doanh tạm nhập tái xuất hai mặt hàng trên, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể.

(Nguồn:Tổng cục Hải Quan-customs.gov.vn/)
 
 
 
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@asglobal.vn
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC