Tin tức
Thông tư 37/2015/TT-BCT quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng Formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may nhập khẩu.
Cập nhật: 14/12/2015
Lượt xem: 6142
Thông tư 37/2015/TT-BCT quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng Formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may nhập khẩu.

Theo đó, hàm lượng formaldehyt trong sản phẩm dệt may nhập khẩu không được vượt quá giới hạn, cụ thể như sau: Sản phẩm dệt may cho trẻ e dưới 36 tháng tuổi, mức quy định tối đa là 30mg/kg, sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da là 75mg/kg và sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da là 300mg/kg.

Hàm lượng mỗi amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may không được vượt quá 30mg/kg, được quy định chi tiết lại phụ lục 3 của Thông tư này.

Những sản phẩm dệt may không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này gồm sợi, vải mộc chưa qua xử lý hoàn tất; Hàng miễn trừ ngoại giao, hàng trong túi lãnh sự, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đáng chú ý, Thông tư 37 quy định thực hiện kiểm tra chuyên ngành với 4 hình thức:
- Kiểm tra thường.
- kiểm tra giảm.
- kiểm tra hồ sơ.
-kiểm tra xác suất.

Theo đó, kiểm tra thông thường là theo đúng qui định hiện hành.

Kiểm tra hồ sơ được thực hiện đối với những mặt hàng có chứng chỉ chất lượng, hàng mẫu, hàng của các doanh nghiệp có hệ thống kiểm soát chất lượng phù hợp với quy định tại Thông tư và một số nội dung cụ thể khác. Đối tượng này sẽ áp dụng hình thức kiểm tra xác suất theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Đối với sản phẩm dệt may nhập khẩu cùng một mặt hàng, mã hàng do cùng một nhà sản xuất cung cấp,  sau 3 lần kiểm tra chất lượng liên tiếp tại một  tổ chức  được ủy quyền, các lô hàng đều đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định tại Thông tư này, thì được áp dụng  hình thức  kiểm tra  giảm,  trừ trường hợp  được quy định ở hình thức kiểm tra thường.

Thông tư 37/2015/TT-BCT cũng quy định, từ ngày 1-7-2016, cơ quan Hải quan chỉ thông quan khi tổ chức, cá nhân nhập khẩu xuất trình thông báo kết quả kiểm tra nhà nước đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may cho lô hàng nhập khẩu đạt yêu cầu theo quy định tại Thông tư này kèm theo hồ sơ nhập khẩu của lô hàng.

Dowload thông tư tại đây

DANH MỤC SẢN PHẨM DỆT MAY NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015. Xem tại đây
 
 
 
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@asglobal.vn
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC