Tin tức
Thủ tục nhập khẩu cherry từ Úc về Việt Nam
Cập nhật: 14/12/2015
Lượt xem: 5723

Thủ tục nhập khẩu cherry từ Úc về Việt Nam

Theo quy định hiện hành, mặt hàng trái cây nhập khẩu phải đăng ký kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch thực vật và phải xin giấy phép nhập khẩu tự động theo quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28/5/2010 của Bộ Công Thương. Bạn liên hệ với Vinacus để biết thêm chi tiết về thủ tục hải quan.
Thủ tục nhập khẩu cherry từ Úc về Việt Nam

Căn cứ Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-BNN, ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thì toàn bộ các mặt hàng là hoặc có nguồn gốc thực vật còn sống (Cây và các bộ phận của cây còn sống được sử dụng làm giống hoặc sử dụng cho các mục đích khác) thuộc  các chương từ 6 đến chương 12 đều thuộc diện phải kiểm dịch thực vật. Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC và Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC thì:
Trái cây tươi các loại được phân vào Chương 8 “Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa”.
Căn cứ Điểm 1, Điều 1 Quyết định số 34/2007/QĐ-BNN, ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam thì “quả tươi” là vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.
Như vậy, theo quy định trên, khi nhập khẩu trái cây tươi (quả tươi) về Việt Nam, bạn phải có giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu.
Thủ tục cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu được quy định tại Quyết định số 48/2007/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 05 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 

 
 
 
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@asglobal.vn
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC