Tin tức
Thủ tục và cách tính thuế nhập khẩu Iphone Ipad
Cập nhật: 14/12/2015
Lượt xem: 7551
!.    Về điều kiện và thủ tục nhập khẩu:
Theo Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thì mặt hàng Iphone và Ipad đã qua sử dụng không được phép nhập khẩu.
Đối với sản phẩm nhập khẩu mới, riêng mặt hàng Iphone khi nhập khẩu cần giấy phép nhập khẩu theo Danh mục thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện cần giấy phép nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu được quy định tại Điều 10 Thông tư này.
Đối với thủ tục nhập khẩu truyển thống, đề nghị bạn đọc tham khảo Điều 11 “Khai hải quan” và Điều 12 “Hồ sơ hải quan” Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khâu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Đối với thủ tục hải quan điện tử, đề nghị bạn đọc tham khảo Điều 8 “Hồ sơ hải quan điện tử” và Điều 9 “Khai hải quan điện tử” Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
2.    Về mã HS và thuế:
Để xác định mã HS chi tiết theo đúng quy định phù hợp với thực tế hàng hóa, bạn đọc phải căn cứ vào tính chất, cấu tạo hàng hóa mà công ty nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 
Với mặt hàng “iphone”, bạn đọc có thể tham khảo mặt hàng có mã HS 8517.12.00 “Điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác” tại Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.
Với mặt hàng “ipad”, bạn đọc có thể tham khảo mặt hàng có mã HS 8471.30.10 “Máy tính nhỏ cầm tay bao gồm máy tính mini và sổ ghi chép điện tử kết hợp máy tính (PDAs)” tại Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.
Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính thì 02 mặt hàng trên có thuế suất thuế nhập khẩu là 0%.
Theo Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì 02 mặt hàng trên có thuế suất thuế GTGT là 10%.

Đề nghị bạn đọc tham khảo, thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.
(Nguồn:Tổng cục Hải Quan-customs.gov.vn/)
 
 
 
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@asglobal.vn
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC